+++ Bine ati venit pe Explore Medicine TV - Primul si singurul portal de educatie medicala video +++

materiale didactice

  • spitalul grigore alexandrescu
  • Simona Maria Vladica
  • dr belusica
  • Marius Barbu
Miercuri, 06 Februarie 2013 12:02

medicMinisterul Sănătăţii va organiza pe data de 14 martie 2013 examenul pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști, iar ȋnscrierile au ȋnceput pe data de 4 februarie și vor continua pȃnǎ pe data de 18 februarie.

 

La examenul pentru obținerea atestatelor de studii complementare se pot ȋnscrie persoanele care au finalizat pregătirea teoretică și practică până la data de 31 ianuarie 2013. Autoritǎțile sanitare anunțǎ cǎ media minimă de promovare pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7.00, scrie emedic.ro

Ȋnscrierile se fac la sediul Ministerul Sănătăţii, cu excepția atestatului în Implantologie pentru care ȋnscrierile se vor face ȋn aceeași perioadǎ, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a realizat pregǎtirea și anume ȋn București, Cluj, Iași și Timișoara.

Toate dosarele trebuie sǎ conținǎ: cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului, centrul universitar medical în care se dorește susţinerea examenului precum și Direcţia de Sănătate Publică la care se solicită transmiterea atestatului; copie dupǎ diploma de medic, medic dentist sau farmacist; copii după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul); copie dupǎ Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu vizǎ; copie dupǎ buletin; copii xerox dupǎ certificatul din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire iar pentru medicii specialiști care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu în rezidenţiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum și a primei pagini a carnetului; adeverinţă care să ateste efectuarea stagiilor practice și a numărului de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat; pentru atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printr-un alt atestat sau competenţă, candidaţii vor depune copie xerox după atestatele menţionate; adeverinţǎ de la locul de muncă actual din care să reiasă funcţia și gradul profesional; chitanţa de plată a taxei de 400 Ron achitată cu mandat poștal.

Repartizarea candidaţilor pe centre universitare va fi afișatǎ pe data de 1 martie 2013, urmȃnd ca listele candidaţilor al căror dosar a fost admis, locul, data și ora examenului pentru toate atestatele sǎ fie afișate pe data de 11 martie 2013 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica Informare - Concursuri și examene.

Autor: Lavinia Radu

Citește și:

Ministerul Sanatatii a modificat conditiile de ocupare a posturilor din sistemul sanitar

Medicii britanici vor fi validati din cinci in cinci ani pentru a-si putea continua activitatea

comments

explore medicine tvpublicitate-medicalasnrirlogo sanatatelogo raspunsurisigla-Almanah-2011-cruceNova umfb carol davilaguvernul romanieiexplore medicine tv

Sanatatea Media Group BebeSanatos Info Pacienti Avocatul Pacientului Avocatul Medicului Gala Sanatatii
SITEMAP