+++ Bine ati venit pe Explore Medicine TV - Primul si singurul portal de educatie medicala video +++

materiale didactice

  • spitalul grigore alexandrescu
  • Simona Maria Vladica
  • Marius Barbu
Luni, 05 Noiembrie 2012 13:44


NLMNLM11101435432174815Medicina legală este disciplina medicală, care se ocupă de inspectarea cauzelor medical-biologice, care au dus la vătămarea sau decesul unei persoane, slujind astfel justiția.

Cele mai vechi dovezi care atesta colaborarea medicilor cu justiția datează din antichitate. Codul lui Hamurabi, rege al Babilonului între anii 1728-1686 i.e.n., stipulează elemente de răspundere medicală, precizind și sancțiunile pentru greșeli în intervențiile terapeutice. Însă cel mai vechi document al medicinii legale universale este colecția Si-Iuan-Lu, în cinci volume, aparută în 1247, în China. Cartea tratează aspecte legate de autopsii, traumatisme mortale și nemortale, asfixii, moartea subită și morțile survenite în cursul tratamentului prin acupunctură.

Prima carte de medicină legală aparută în Europa, în 1575, se numește "Des rapports et des moyens d'embaumer les corps morts". Cartea se adresează medicilor și le arata dificultățile profesiunii medicale și le recomandă să fie obiectivi și "să nu prezinte plăgile mari ca mici și nici cele mici ca mari, prin favoare sau altfel, pentru că jurații se consultă și judecă adesea după cum li se raportează."

Primul care a folosit denumirea de „medicina legala" a fost italianul Paolo Zacchia, medic al papei Inocentiu al X-lea, consultant al tribunalului ecleziastic (Rota Romana), și savant multilateral. În cele 10 volume ale tratatului "Questiones medico-legales" abordează capitolele clasice ale medicinei legale la care anexează și 85 de păreri și decizii ale Rotei Sacre.

Medicina legală în România

Primele legiuiri care conţin norme cu caracter laic și medico-legal sunt pravilele. În România, un astfel de document este o scriere bisericească, ce conține legislaţii canonice, în legătură cu viaţa preoţilor și călugărilor, și care abordează și reglementări ale responsabilităţii legate de cazurile de moarte ivite la copii, deci prime elemente de medicină legală în literatura juridică românească.

Cele mai importante pravile ale medicinei legale, în România, apar în „Cartea românească de învăţătură de la pravilele împărătești" a lui Matei Basarab, tipărită la Iași în 1646 și „Îndreptarea legii" a lui Vasile Lupu, tipărită la Târgoviște în 1652. Aceste lucrări abordează subiecte legate de cazurile de otrăvire, rănire, nebunie, sodomie sau surdo-mutitate. De asemenea, sunt indicați medicii care ar putea să facă astfel de expertize, precum și date legate de modul de realizare al acestora, amintindu-se totodată despre o serie de infracţiuni cum ar fi pruncuciderea, atentatele împotriva moravurilor, incestul, sodomia, violul, sugrumarea, rănirile și otrăvirile, care fac parte din preocupările medicinei legale.

Prima autopsie

Despre prima autopsie realizată în România, în 1685, vorbește cronicarul Nicolae Costin. Aceasta a fost realizată asupra prinţului Duca Vodă la Lwov.

Însă prima autopsie cu caracter medico-legal pe care o întâlnim la noi s-a făcut la 6 februarie 1832 când, în noaptea de 27 ianuarie, a murit subit un anume Anastase Bekeri. Într-una din cărțile de specialitate, dedicată disciplinei de medicină legală, Vladimir Beliș și Octavia Buda prezintă procesul verbal realizat în urma autopsiei:

„Subsemnaţii doctori în medicină, membri ai Comitetului Medical din București, în urma avizului colegului nostru dr. H. Gusi, însărcinat de Serviciul arondismentului culorii albastre, am fost aduși în mahalaua Doamna Bălașa nr. 2398, însoţiţi de comisarul cartierului și de pitarul Ioniţă, delegat al Comitetului Carantinelor, pentru a efectua autopsia cadavrului dl. Anastase Bekeri, mort subit la 27 ianuarie 1832 la prima oră a dimineţii. Autopsia ne-a dat următoarele:

I. Examen exterior: vârstă aproximativ 50 ani, talie mijlocie, bine făcut, temperament bilio-sanguin; braţul stâng prezintă o mică cicatrice fără importanţă.

II. Examenul intern: la deschiderea craniului, toate venele meningelui erau pline de sânge, între duramater și arahnoidă existau aderenţe importante și o mare cantitate de limfă coagulată. Arterele de la baza craniului erau calcii cate. Ventriculele creierului erau umplute cu o serozitate sanguină și plexul coroid prezenta același stadiu. Și cerebelul era înconjurat de serozitate. Substanţa cerebrală era de o consistenţă naturală, numai că vasele erau pline cu sânge. Pieptul lat, pleurele puternic aderente la pulmonii umpluţi cu un sânge puţin spumos.

Pericardul conţine aproximativ 300 ml de lichid. Crosa aortică este calcii cată, inima foarte dezvoltată în comparaţie cu talia. Auriculele drepte pline de sânge negru ca și cele două ventricule. Consistenţa organului era moale și în totalitate era hipertroi at. Abdomenul: meteorizat, stomacul umflat și de culoare cenușie. În timpul examinării splinei, stomacul s-a rupt spontan, eliminând în cavitatea abdominală întregul său conţinut. Acesta nu suferise încă nicio transformare pe când structura viscerelor și mai ales a membranei musculare erau distruse. Așa se prezenta și duodenul și întreg tractul intestinal. Splina, cu un aspect cenușiu-rugos, în totalitate moale. În mijlocul acestui dezastru general, ficatul, organ important, nu prezintă nicio alterare importantă în substanţa sa. Frapaţi de toate aceste fenomene noi ne-am grăbit să culegem conţinutul gastric pentru a face un examen special. În consecinţă, la 24 al aceleași luni ne-am dus la dl. dr. farmacist al orașului pentru a face o analiză al acestui conţinut. După ce timp îndelungat l-am macerat în apă distilată pentru decolorare l-am trecut prin cărbune pulverizat. Începuturile medicinei legale în România 395. După aceea noi am acţionat cu mijloacele următoare în supoziţia că conţinutul gastric ar conţine sublimat coroziv:

1. cu soluţii de potasiu,

2. cu amoniac lichid,

3. cu prusiatul de potasiu și fier,

4. cu nitrat de argint.

Primii patru reactivi nu au dat niciun rezultat, dar soluţia de nitrat de argint a produs o certă precipitaţie în lichid, ceea ce ne-a condus către unele supoziţii și de aceea am mai reluat analizele ulterior, data următoare fiind încredinţate farmacistului. La următoarea întâlnire, noi am reluat munca noastră în maniera următoare:

1. Am vărsat o parte din lichid într-un pahar și după ce l-am încălzit am pus o lamă de cupru purii cat. Niciun rezultat.

2. Foiţe de aur au fost puse într-altă parte, în același lichid, dar și acest metal a rămas intact.

3. O altă parte din acest lichid a fost amestecată cu eter sulfuric și a fost decantat, s-a vărsat apoi o mică cantitate de nitrat de argint fără a se obţine niciun rezultat.

În sfârșit, acţionând comparativ asupra unei soluţii de sublimat coroziv făcută special cu toţi reactivii mai sus relataţi, noi am obţinut constant același rezultat, știind că mercurul este parte constituantă a sublimatului coroziv. Mijloacele analoage au fost puse în folosinţă pentru a descoperi existenţa altor otrăvuri presupuse și în mod special a arsenicului, dar toate au rămas fără rezultat.

După toate acestea se poate spune că dl. Anastase Bekeri a murit printr-un atac de apoplexie, neifind vorba de o moarte violentă. Astfel pe de o parte calcii carea importantă a mai multor vase sanguine, afecţiunea cronică nu mai puţin importantă a pleurei, a tractului digestiv și pe de altă parte congestia activă recentă a creierului, reprezintă rezultatul autopsiei noastre."

Medicina Legală în perioada modernă

În anul 1856, Carol Davila înfiinţează Școala de Chirurgie care va lua ulterior numele de Școala Naţională de medicină și farmacie. Aici s-a predat și medicină legală. Astfel, în anul 1862 ele sunt publicate în Monitorul Medical, sub forma unor „Instrucţiuni pentru medicul legistu al capitalei București". Această „lege" semnată de „Inspectoru generalu Davila" cuprindea 18 articole.

Conform acestui document, medicul legist era obligat să „întrebuinţeze mijloacele materiale care îi oferă postulu său pentru învăţătura practică a elevilor în lucrările medico-legale". De asemenea, medicul legist avea obligaţia de a face cercetări medico-legale în caz de răniri periculoase, otrăviri, asupra cadavrelor, violurilor, avorturilor, sarcinii, nașterii, facultăţilor mintale, asupra „putinţilor ori neputinţilor sexuale."

 

 

explore medicine tvpagina-medicalapublicitate-medicalasnrirlogo sanatatelogo raspunsurisigla-Almanah-2011-cruceNova umfb carol davilaguvernul romaniei

Sanatatea Media Group BebeSanatos Info Pacienti Avocatul Pacientului Avocatul Medicului Gala Sanatatii
Sitemap